Het mooiste geluid vind ik de stilte…

en naast die stilte…

is misschien wel het mooiste geluid dat van overvliegende zwanen: