Tags

Speciaal verschijnsel is de Jacobsladder, die ontstaat door zonlicht dat als een schijnwerper achter de wolken zichtbaar wordt. Het boek “Nederlandse Spreekwoorden, Spreuken en Zegswijzen” van K. ter Laan zegt over Jakobsladder: Jakob droomde: Een ladder was gesteld op de aarde, welker opperste aan de hemel reikte; en ziet , de engelen Gods klommen daarbij op en neder (Genesis XXVIII : 12).

Met dank aan Herman Wessels, KNMI en Jan van der Horst

De libel; zou het dezelfde zijn als die van gisteravond?

Advertenties