Voor de tweede keer geveld door griep.
Zelden heb ik me zo ziek en ellendig gevoeld.
Daarom nog even in de ziekenboeg.griep