Tags

Mijn pc is nog niet helemaal in optima forma, maar ik kan in ieder geval weer online! Ik moet nog e.e.a. instellen, dat kan morgen ook wel šŸ™‚

Vandaag was het kwel prachtig te zien, dat olieachtige laagje op het water, je kent het vast wel.

Kwel is grondwater dat onder druk aan de oppervlakte uit de bodem komt. In het algemeen ontstaat kwel door een ondergrondse waterstroom van een hoger gelegen gebied naar een lager gelegen gebied. De grootte van het debiet wordt gemodelleerd met de wet van Darcy, waarin de doorlatendheid van de materialen een rol speelt. Kwel kan zich afspelen over afstanden van enkele meters tot vele kilometers. Kwelwater vormt bronnen. In een modern ontwaterd gebied wordt kwelwater meestal weggevangen in sloten voordat het in het maaiveld aan de oppervlakte treedt. Dit is Ć©Ć©n van de oorzaken van verdroging van de natuur. Kwel heeft vaak een bijzondere waterkwaliteit. Vooral diepe kwelstromen die eeuwenlang door de bodem hebben gestroomd, zijn zuurstof- en voedselarm en vaak kalk- en ijzerhoudend. Dit leidt tot bijzondere flora. Een plant als waterviolier geldt als kwelindicator. Bron: Wikipedia

DSC00269 DSC00288 DSC00293