Gedenken en herdenken…

Vasalis schreef:
‘en niet het snijden doet zo’n pijn,
maar het afgesneden zijn.’